ಕಾರ್ನಾಡ್ ನೆನಪು

2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ನಾಡ್ ನೆನಪು ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಾಟಕಕಾರ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡರು ತೀರಿಹೋದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಅವರ ನೆನಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Read More